kingdomEnglish
قلعه پولاد
عکس اول قلعه پولاد عکس دوم قلعه پولاد

قلعه پولاد مربوط به دوره سلجوقیان است و در شهرستان نور ، بخش بلده ، شهر بلده واقع شده و این اثر در تاریخ 9 بهمن 1386 با شمارهٔ ثبت 20۶۶۴ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .